Parringer

Parringer

11/5-18 Fødte Montana  4 hanner og 3 tisper.